Τα προγράμματα που υλοποιούνται στο σχολείο μας είναι τα ακόλουθα:

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤHΡΙ

E-TWINNING

ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΥΓΙΕΪΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ

 

 

<< ΠΙΣΩ